bestel dit boek

Het Praktijkboek gestalt wil aan professionals die met mensen werken de gestaltbenadering bekendmaken. Dit praktijkboek, geschreven door 27 Nederlandse en Vlaamse gestalttherapeuten, trainers en counselors, brengt de gebieden naar voren waarop de gestaltbenadering werkzaam is en die vaak voor de buitenwereld te weinig zichtbaar zijn: van meer theoretisch tot praktisch, van psychotherapeutisch tot counseling, van avontuurlijk tot kunstzinnig. De gestaltbenadering kent men vaak alleen maar in de vorm van gestalttherapie die men dan bovendien soms nog beschouwd als een alternatieve, weinig praktisch bruikbare 'therapie,' bedoeld om zelfontwikkeling te bevorderen. Dit boek wil aantonen dat de gestaltbenadering véél meer is dan dat.

Recensie(s)

 
Een boek over gestalttherapie, geschreven door 27 Nederlandse en Vlaamse gestalttherapeuten. Het schetst een beeld van de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de gestaltbenadering en gestalttherapie zoals die in de laatste zestig jaar plaatsvond. Uitgangspunten zijn de waarnemingspsychologie en de fenomenologie, of eenvoudiger gezegd de mens in relatie, in interactie met zijn omgeving, zijn ervaren, en met name de verstoorde wisselwerking van de persoon met zijn leefwereld. De uitgave bevat een beschrijving van allerlei facetten, elementen en fenomenen uit de gestaltpraktijk. Een gevarieerde kleurrijke verzameling. Een praktijkboek omdat zoveel verschillende gestalttherapeuten, counselors en trainers hun inbreng gaven. Het boek geeft heel goed aan wat gestalt is en wat de mogelijkheden zijn. Dit boek wil ook aantonen dat gestalttherapie veel meer is dan een stukje alternatieve zelfontwikkeling. Het boek is bedoeld voor mensen die beroepsmatig met hulpverlening bezig zijn en is niet eenvoudig. Met register, een uitgebreide literatuuropgave en een lijst met personalia van de schrijvers.

Drs. J.H.A.M. Bekkers

bestel dit boek

-------------------------------------------------------